Veilig Sporten Roermond

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6966262689660604416 

Er is een grote groep volwassenen in Roermond die als gevolg van hun psychosociale kwetsbaar-heid en/of fysieke beperking minder toegang heeft tot reguliere sportverenigingen. Het is onze missie om voor deze doelgroep steun en veiligheid te bieden bij sportieve activiteiten waarvan wij zelf de aanbieders zijn.
Het is een gegeven dat mensen die psychisch en/of sociaal kwetsbaar zijn een verhoogde drempel ervaren tot een gezonde leefstijl alsook een verhoogd risico hebben om overgewicht te ontwikkelen. En het wordt steeds duidelijker dat dit voor onze samenleving grote maatschappelijke gevolgen heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan problemen rond maatschappelijke participatie, hoge zorgkosten, sociaal isolement en verminderde kwaliteit van leven. Ook hebben we gezien dat deze groep extra kwetsbaar bleek voor corona en het beloop/nasleep van deze ziekte. Uit onderzoek blijkt dat meer bewegen in alle vormen, voor de groep mensen met psychische problemen leidt tot een verbetering van hun psychische situatie.


Samen met Peggy Gubbels, leefstijl- en voedingscoach bij LeefLiev en trainer bij Slow Sports Roermond-Leudal bieden wij Veilig Sporten Roermond aan als laagdrempelige beweegprogramma voor volwassenen in een kleinschalige setting. Dit doen wij indien nodig in samenwerking met verwijzers en zorgorganisaties. Vanuit deze veilige setting maken deelnemers kennis met bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl. Hierdoor willen we bereiken iedereen in Roermond meer gezondheid kan ervaren/gezonder worden en deelnemen sportactiviteiten in Roermond.


Er worden verschillende sportactiviteiten aangeboden in groepen van maximaal 8 deelnemers met aandacht voor kracht, balans en coördinatie. Die oefeningen komen uit diverse takken van sport, zoals yoga, krachttraining, Pilates en looptraining. Het doel van de trainingen is een blijvende ge-dragsverandering van bewegen met aandacht voor alle aspecten van gezondheid. Voorop staat: iedere deelnemer beweegt op eigen niveau. Individuele oefeningen worden hierbij op maat aangeboden. Veilig Sporten vindt zoveel mogelijk buiten plaats maar als het weer tegenzit in de fysiopraktijk en in de Ursulakapel in de Voogdijstraat. Veilig Sporten begeleidt de deelnemers bij de kennismaking met reguliere sportactiviteiten. Hierbij wordt samenwerking gezocht met de verschillende verenigingen.  Sportservice Roermond en het WMO loket zien wij als belangrijke schakel tussen de client en Veilig Sporten. Voor een bepaalde groep kan Veilig Sporten ook een permanente basis zijn binnen het sport-aanbod van Roermond.